Til Sagsbehandleren

Socialtilsynets vurdering

Ungbo Odense

SOCIALTILSYN

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer.

Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet, men kan også bruge som overblik for interesserede samarbejdspartnere.

WordPress Lightbox